Monday, September 12, 2011

Long time no see :)

เดี๋ยวนี้พิมพ์อย่างเดียวจนกลายเป็นเขียนหนังสือไม่ถูก แล้วก็ขี้เกียจเขียนไปซะแล้ว แย่จริงๆ เป็นอุปสรรคในการเขียนอะไรๆ ตอนอารมณ์กำลังมาเป็นอย่างมาก นานแล้วไม่ได้เข้ามาเขียนอะไรที่นี่ มัวแต่ไปเข้าสังคมใน Social Network จนลืมตัวเองไปเป็นปีๆ